?

Log in

Kellopyy [entries|archive|friends|userinfo]
Kellopyy

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Asioiden esittämisestä visuaalisesti [Oct. 22nd, 2009|11:03 pm]
Kellopyy
[Current Mood |amusedamused]

http://www.flickr.com/photos/goodmagazine/sets/72157618896371005/

http://www.good.is/
Link3 comments|Leave a comment

Mihin käyttää vanhaa päiväkirjaansa? [Oct. 9th, 2009|02:11 pm]
Kellopyy
[Current Mood |calmcalm]

Muistin pitkästä aikaa salasanankin livejournaliini ja nyt mietin mihin tätä käyttäisin - kenties puolivillaisten ideoiden ja toteutusten demoamiseen voisin käyttää unohtamatta runoilua silloin kun mieliala on kohdallaan siihen.

Kenties koitan koostaa tänne joitain ajatuksia eri tieteenalojen tutkimusmenetelmistäkin - ne ovat mietityttäneet minua pitkään ja nyt kun avasin taas Castellsin trilogiaa keskeltä muistin kuinka monelaisia tapoja käsittää maailmaa jäsentyneesti onkaan kehitetty.

Ei niin, että sitä välttämättä ehtisi paljoa kirjoittaa mitään erityistä, kun pitäisi lukea tentteihinkin ja kenties toteuttaa jotain projektin tapaistakin lopulta. Tiedä häntä sitten.
LinkLeave a comment

Oho, muistinkin salasanan [Oct. 9th, 2009|08:45 am]
Kellopyy
[Current Mood |calmcalm]

Luulin kokeilleeni tätä kyseistä salasanaa, jolla sitten pääsinkin takaisin livejournaliini. Uuden journalin luominen ei ollutkaan tarpeen.

Pitääkin vaihtaa tämän journalin sposti osoittamaan johonkin spostiin joka on edelleen olemassa.
LinkLeave a comment

Start-up evening fun! [Jan. 30th, 2009|06:56 pm]
Kellopyy
[Current Location |Betonimiehenkuja 3]
[Current Mood |excitedexcited]
[Current Music |Powerkiss pitch]

I'm listening to Powerkiss elevator pitch. It's fun. Start up evening of Aalto entrepreneurship society.
LinkLeave a comment

Videoluennoista [Jan. 12th, 2009|03:51 pm]
Kellopyy
[Current Location |Wayne's Coffee, Kaisaniemi]
[Current Mood |calmcalm]
[Current Music |Jotain melua taustalla]

Netissä on ollut juttua videoluentojen katsomisesta pikavauhdilla ja päätin kokeilla uudella miniläppärilläni sellaista ajankuluksi. Aloitin rauhallisella 1.4x nopeudella mplayerillä ilman mitään ihmeellisempää hienosäätöä. (mplayer -speed 1.4 video)

Tuloksena on se, että olen katsonut tänään 5 luentoa ja huomannut, että suurimman osan aikaa 1.4x nopeus tuntuu melkein rauhallisesta. Toisaalta en seurannut erityisen raskaita luentoja - lisäksi luentojen keskeyttäminen on erittäin näppärää ja googlettaminen ja wikipedia löytyvät muutaman näppäimenpainalluksen päästä - toisaalta niille ei ole ollut tarvetta, koska materiaali oli varsin perustavan laatuista. Muistiinpanojen tekeminen oli nopeaa, vaikka niiden laatu ei olekkaan paras. Auttoivat kuitenkin hahmottamaan mistä videoidulla luennolla oli kyse ja koostivat ajatuksia.

Luentoihin liittyvien harjoitusten pikaratkaisemiseen en vielä ole keksinyt lääkettä ;) Aavistelen, että ne kannattaisi avata ja pohtia ennen luentoa ja koostaa luennon jälkeen. Aiheisiin nopeasti tutustuminen on minusta mielenkiintoista - ja tällä hetkellä koen, että aikani on ikävän rajattua, joten se voi olla erittäin tärkeääkin.

Päivän luentojen aiheena oli toisaalta Media, Education and Marketplace - sen seuraaminen antoi ajatuksia siitä miten videoiden katsomista voisi soveltaa tehokkaasti ja luennot olivat hyvin lyhyitä. Luentojen seuraaminen on edelleen rankkaa ja parin tunnin keskittymisen jälkeen olo on aavistuksen puutunut.

Tämän pohjalta voisi luoda blogin pikaoppimista varten.
LinkLeave a comment

Kissakahvila [Apr. 28th, 2008|09:17 pm]
Kellopyy
http://www.reuters.com/article/lifestyleMolt/idUST34914420071204?sp=true
LinkLeave a comment

(no subject) [Apr. 7th, 2008|12:09 am]
Kellopyy
http://www-swiss.ai.mit.edu/~rfrankel/fourd/FourDArt.html
LinkLeave a comment

Mustaa magiaa TV:ssä [Mar. 24th, 2008|02:06 pm]
Kellopyy
http://www.rationalistinternational.net/article/2008/20080310/en_1.html
Link2 comments|Leave a comment

Irtonaisia ajatuksia. [Mar. 16th, 2008|11:02 pm]
Kellopyy
http://buddhism.kalachakranet.org/resources/14_precepts.html

Ihmiset tekevät uskonnon, mutta opetuksen luonne voi vaikuttaa siihen kuinka helposti opetus uskonnollistuu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sokushinbutsu
LinkLeave a comment

Do not go gentle into that good night [Mar. 12th, 2008|04:19 pm]
Kellopyy
By: Dylan Thomas

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.
Link1 comment|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]